Synthra voor arbeidsdeskundig onderzoek

arbeidsdeskundig onderzoek

Kies je voor Synthra als het een arbeidsdeskundig onderzoek betreft dan kies je voor een samenwerking tussen de werkgever, de werknemer en Synthra. Er ontstaat als het ware een driehoek, waarin iedere partij zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en invloed heeft. Elk heeft zijn of haar eigen rol. Het gaat bij een arbeidsdeskundig onderzoek over de sociaal medische begeleiding en advisering van een werknemer bij verzuim of dreigend verzuim. De werknemer speelt een belangrijke rol, het gaat immers om hem of haar. Deze werkwijze van Synthra is uniek te noemen en wordt door velen als succesvol en prettig ervaren.

arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek door Synthra

Als je kiest voor Synthra wanneer er een arbeidsdeskundig onderzoek moet plaatsvinden, dan kies je voor een unieke en prettige manier van het uitvoeren ervan. De arbodienstverlening bij een arbeidsdeskundig onderzoek door Synthra zorgt ervoor dat de werknemer invloed heeft, zelfs een grote rol speelt in het verloop ervan. De werknemer is namelijk erg belangrijk in deze situatie en er wordt hem of haar een belangrijke rol toegewezen om samen met de werkgever tot een goed en bevredigend resultaat te komen. Synthra staat de werknemer bij in een vaak moeilijke situatie en geeft hem of haar de tools die er nodig zijn om indien mogelijk terug te keren in het arbeidsproces.